installatorsforetagens_foreskriftsbok_6002022

Installatörsföretagens föreskriftsbok

Tryckt bok, I lager

Pris: 449 kr + moms

Snabb leverans

Innehållet i boken är helt likalydande med Elsäkerhetsverkets utgåvor. De tryckta författningarna från myndigheten är de officiellt giltiga.

Boken vänder sig till alla som utför elinstallationer samt- in och urkoppling på annans anläggning samt tillverkare och återförsäljare av elektriska produkter.


Art nummer: 6002022

Utgivningsår: 2017

Utgivare: IN Förlag

ISBN: 9789198370232

Antal sidor: 407

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter