jordabalken_7_kap_6068179

Jordabalken 7 kap. En kommentar

Författare: Larsson Nils, Synnergren Stieg

Tryckt bok, I lager

Pris: 800 kr + moms

Snabb leverans

Bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel analyseras; de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft med mera. Boken innehåller kommentarer till lagförarbeten och återger dessa i text enbart där detta behövs för förståelsen av innehållet i en lagparagraf.  


Författare: Larsson Nils, Synnergren Stieg

Art nummer: 6068179

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Wolters Kluwer

ISBN: 9789139111856

Antal sidor: 180

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter

Fler titlar av samma författare