juridik_for_inspektorer_6144054

Juridik för inspektörer

Författare: Isenstam Tomas

Tryckt bok, I lager

Pris: 317 kr + moms

Snabb leverans

Som vägledning till inspektörsrollens många utmaningar behandlar boken förvaltningskunskap och tillsynsmetodik utifrån generella tillsynsproblem som kan uppstå för inspektörer inom flera sakområden. Vidare behandlas betydelsen av etik, integritet och god kommunikation i yrkesrollen som inspektör.

Vare sig det handlar om tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, skollagen eller något annat statligt eller kommunalt tillsynsområde finns i boken vägledning i centrala juridiska och yrkesrelaterade frågor.


Författare: Isenstam Tomas

Art nummer: 6144054

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144133966

Antal sidor: 167

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter