Juridisk genomslagskraft - Att övertyga muntligt som jurist

Juridisk genomslagskraft

Att övertyga muntligt som jurist

Författare: Gabrielsen Jonas, Hoedt-Rasmussen Inger

Tryckt bok, I lager

Pris: 230 kr + moms

Snabb leverans

Boken ”Juridisk genomslagskraft” handlar om konsten att övertyga muntligt som jurist. Den är varken en juridisk lärobok eller en traditionell retorisk handbok, utan en bok som försöker kombinera olika ämneskunskaper, tankeformer och traditioner. Hur kan man använda sig av sina juridiska kunskaper muntligt? Hur kan man agera som jurist inför åhörare? Hur får man genomslagskraft? Denna typ av frågor besvaras här.

Boken har korta kapitel, som kan läsas oberoende av varandra. Varje kapitel har som tema en viss aspekt av juridisk genomslagskraft, såsom yrkesmässig identitet och självpresen­tation, förståelse för åhörarna, perspektiv på ämnet, konsten att svara elelr inte på frågor, muntlighetens särdrag, kroppsuppfattning och språkliga finesser.

Kapitlen går från juristens utmaningar över teoretiska överväganden till konkreta tekniker och verktyg. Det finns också korta praktiska övningar.

Boken vänder sig till jurister, men också föredragshållare, ordförande eller förhandlare.


Författare: Gabrielsen Jonas, Hoedt-Rasmussen Inger

Art nummer: 6039429

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Retorikförlaget

ISBN: 9789186093297

Antal sidor: 116

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter