lagtextens_byggregler_ugglan_juli_6011025

Lagtextens byggregler 2018

I lager

Pris: 450 kr + moms

Snabb leverans

I den så kallade "Ugglan" finns  PBL, PBF och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet. Även Boverkets byggregler BBR senaste version finns med.

Skriften innehåller bland annat alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14

Sammanställningen har ett omfattande sakordsregister.

"Ugglan" är uppdaterad t.o.m. 2018-07-01


Art nummer: 6011025

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Lagtexten AB

Antal sidor: 310

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter