ugglan. lagtextens byggregler

Lagtextens byggregler

I lager

Pris: 440 kr + moms

Snabb leverans

PBL (Plan- och bygglagen) , PBF (Plan- och byggförordningen) , BBR (Boverkets byggregler) och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet. Sammanställningen har ett sakordsregister.

Skriften som i dagligt tal kallas Ugglan innehåller bland annat alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14.

Denna utgåva av Ugglan är utgiven 2017-07-01.

Den senaste versionen av Boverket byggregler, BBR, finns med oavkortad.

 


Art nummer: 6011013

Utgivare: Lagtexten AB

Antal sidor: 299

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter