medbestammandelagen_650_6108168

Medbestämmandelagen med kommentar. Sjätte upplagan

Författare: Holke Dan, Olauson Erland

Tryckt bok, I lager

Pris: 320 kr + moms

Snabb leverans

”Medbestämmandelagen med kommentar” är praktiskt inriktad och har ambitionen att ge en relativt kortfattad men tydlig redogörelse för lagens innehåll, paragraf för paragraf.

Lagen har tolkats i ett stort antal domar från Arbetsdomstolen och flertalet av dessa beskrivs och hänvisas till under genomgången. Den kommenterande texten kompletteras även med register över alla domar från Arbetsdomstolen. Detta gör att boken inte bara kan användas i studier utan även som handbok.

Boken är lämplig som kurslitteratur i praktiskt inriktad utbildning på akademisk nivå. Den är också användbar för advokater, förhandlare på båda sidor på arbetsmarknaden och alla andra som arbetar med arbetsrättsliga frågor som kräver djupare insikter i hur MBL ska tolkas.


Författare: Holke Dan, Olauson Erland

Art nummer: 6108168

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144101200

Antal sidor: 462

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter