miljobalken_6068175

Miljöbalken. Utg 5

Författare: Rubenson Stefan

Tryckt bok, I lager

Pris: 530 kr + moms

Snabb leverans

Boken redovisar det viktigaste innehållet i miljöbalken tillsammans med domstolspraxis. Vissa avsnitt i boken redovisas kortfattat beroende på ett begränsat allmänt intresse. Andra områden, t.ex. strandskyddet, har ett stort allmänintresse och redovisas mer omfattande.

Bokens författare gör inte anspråk på att redovisa miljöbalken i alla dess enskildheter eller att belysa  alla frågor som en så komplex lagstiftning kan ge upphov till.


Författare: Rubenson Stefan

Art nummer: 6068175

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Wolters Kluwer

ISBN: 9789139114444

Antal sidor: 241

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter