Miljöregler för byggsektorn 2016

Miljöregler för byggsektorn 2016

Tryckt bok, I lager

Pris: 995 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 796 kr + moms

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen: God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material och utfasning av farliga ämnen som bygg- och fastighetssektorn arbetar mot.

Boken innehåller dokumenten i fulltext samt ett väl systematiserat sökordsregister som ger en snabb hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2016 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe. I boken finns också en aktuell och informativ förteckning över webbplatser och litteratur med anknytning till frågor om miljö och hälsa.

Nyheter är bland annat SFS 2015:216 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och STEMFS 2015:1 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning.

Målgruppen är aktörer inom byggsektorn - byggherrar, fastighetsägare och förvaltare, arkitekter och tekniska konsulter, entreprenörer som arbetar med byggande, installationer, anläggning och rivning.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Miljö/Energi


Tryckta bokens artikel nr: 6495018

E-bokens artikel nr: 7774960

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337670

E-bokens ISBN: 9789173337786

Antal sidor: 1031

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter