miljoregler_for_byggsektorn_2017_6495019

Miljöregler för byggsektorn 2017

Tryckt bok, I lager

Pris: 995 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 796 kr + moms

Snabb leverans

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material och utfasning av farliga ämnen som bygg- och fastighetssektorn arbetar mot.

Boken innehåller miljöregler i fulltext samt ett sökordsregister som ger hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Texterna är giltiga per den 1 januari 2017 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe.

Nyheter är bland annat:

  • SFS 2016:1128 Förordning om flourerande växthusgaser
  • SFS 2016:1129 Förordning om ozonnedbrytande ämnen
  • BFS 2016:12, BEN 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Miljö/Energi


Tryckta bokens artikel nr: 6495019

E-bokens artikel nr: 7774961

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338240

E-bokens ISBN: 9789173338332

Antal sidor: 1031

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter