miljoregler_for_byggsektorn_2018_6495020

Miljöregler för byggsektorn 2018

Tryckt bok, I lager

Pris: 995 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 796 kr + moms

Snabb leverans

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material och utfasning av farliga ämnen som bygg- och fastighetssektorn arbetar mot.

Boken innehåller miljöregler i fulltext samt ett sökordsregister som ger hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Texterna är giltiga per den 1 januari 2018 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe.

Nyheter är bland annat SFS 2017:966 Miljöbedömningsförordning, KIFS 2017:7 kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer och NFS 2017:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall m.m.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Miljö/Energi


Tryckta bokens artikel nr: 6495020

E-bokens artikel nr: 7774962

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338752

E-bokens ISBN: 9789173338837

Antal sidor: 1045

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter