miljoregler_for_byggsektorn_2019_6495021

Miljöregler för byggsektorn 2019

Tryckt bok, I lager

Pris: 995 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 796 kr + moms

Snabb leverans

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material och utfasning av farliga ämnen som bygg- och fastighetssektorn arbetar mot.

Boken innehåller miljöregler i fulltext samt ett sökordsregister som ger hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Texterna är giltiga per den 1 januari 2019 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe.

Nyheter är bland annat förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus, förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Miljö/Energi


Tryckta bokens artikel nr: 6495021

E-bokens artikel nr: 7774963

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339407

E-bokens ISBN: 9789173339575

Antal sidor: 1049

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter