minimikrav_pa_elmateriel_

Minimikrav på elmateriel

Tryckt bok, I lager

Pris: 349 kr + moms

Snabb leverans

Denna femte utgåva är baserad på den svenska standarden SS 436 40 00, Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning - Elinstallationsreglerna, utgåva 3.
Elinstallationsreglerna är avsedda att tillämpas tillsammans med Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Skriften kan inte ersätta Elinstallationsreglerna. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för elektrikern ute på fältet när det gäller att välja rätt kapslingsklass för elmateriel och för val av kablar i olika miljöer.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6013157

Utgivningsår: 2018

Utgivare: IN Förlag

ISBN: 9789198370249

Antal sidor: 60

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter