modernare_byggregler_6068208

Modernare byggregler

förutsägbart, flexibelt och förenklat

Tryckt bok, I lager

Pris: 659 kr + moms

Snabb leverans

Det övergripande målet för samtliga av utredningens förslag är modernare byggregler med fokus på att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, flexibelt och förenklat. Åtgärderna som föreslås i boken ska sammantaget ge förutsättningar för:

  • en mer ändamålsenlig byggprocess,
  • ökad variation i bostadsutbudet,
  • ökad konkurrens och
  • ett långsiktigt hållbart byggande.

De mer precisa målen om principer för reformering av Boverkets byggregler (BBR) och inrättande av en myndighet kallad Byggkravsnämnd är att tillämpningen av BBR ska bli mer förutsägbar och samtidigt flexibel så det finns utrymme för nya lösningar.


Art nummer: 6068208

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789138250129

Antal sidor: 619

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter