regelsamling_for_hushallning_6423045

Regelsamling för hushållning, planering och byggande

Tryckt bok, I lager

Pris: 350 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 280 kr + moms

Snabb leverans

Reglerna i Plan- och bygglagen är omfattande och många gånger svårgenomträngliga. I denna skrift finns några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Regelsamlingen bygger på de regler som gällde den 1 augusti 2019. För att lättare kunna orientera i regelsamlingen finns tumgrepp i boken. Lagarna är markerade med den mörkaste nyansen, därefter följer förordningarna och föreskrifterna och de allmänna råden har den ljusaste nyansen.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Tryckta bokens artikel nr: 6423045

E-bokens artikel nr: 7774233

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339872

E-bokens ISBN: 9789173339940

Antal sidor: 287

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter