ss_iso_44001_2017_6053593

SS-ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer

I lager

Pris: 1 575 kr + moms

Snabb leverans

Standarden som utvecklats i Storbritannien är ett ledningssystem som bygger på en åttastegs modell avsett som hjälpmedel för hur organisationer förbereder, etablerar och tillvaratar värdet av samverkan i sina affärsrelationer.

Det kommittéarbete som bedrivits inom SIS har involverat ett stort antal länder och den svenska kommittén har fått tillfälle att lämna betydande synpunkter under arbetets gång.
Det är numera okontroversiellt att partnering – även kallat entreprenad med utökad samverkan – är ett effektivt sätt att driva byggprojekt på som passar projekt som av olika skäl är mer komplexa och svårkalkylerade.

Svensk och engelsk text.


Art nummer: 6053593

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 60

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter