vaghallningens_juridik_6020475

Väghållningens juridik

Tryckt bok, I lager

Pris: 245 kr + moms

Snabb leverans

Kommunen har ett betydande ansvar för väghållningen och kostnaderna för den är betydande. Kommunens pengar räcker inte till allt. Väghållningen kan därför ge upphov till en mängd frågor av juridisk karaktär.

Denna upplaga är en bearbetning och komplettering av den fjärde upplagan. Ändringarna har bland annat föranletts av lagändringar och nytillkomna rättsfall.


Art nummer: 6020475

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175857008

Antal sidor: 132

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter