vagledning-om-industriutslappsbestammelser_6111076

Vägledning om industriutsläppsbetämmelser

Tryckt bok, I lager

Pris: 102 kr + moms

Snabb leverans

Naturvårdsverkets rapport är avsedd att användas av såväl tillsyns- och prövningsmyndigheter som verksamhetsutövare och andra yrkesverksamma med anknytning till området.

Skriften är en uppdaterad och kompletterad version av Naturvårdsverkets faktablad 8663 (Det svenska genomförandet av industriutsläppsbestämmelser med anledning av industriutsläppsdirektivet) från juni 2013.


Art nummer: 6111076

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162067021

Antal sidor: 65

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter