vasentliga_regler_kring_markanvandning_6080008

Väsentliga regler kring markanvändning. Utg 3

Tryckt bok, I lager

Pris: 168 kr + moms

Snabb leverans

Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering.

Boken är kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt.


Art nummer: 6080008

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Jure Förlag AB

ISBN: 9789172237780

Antal sidor: 109

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter