Väsentliga regler kring markanvändning

Väsentliga regler kring markanvändning

Författare: Nordberg Olle

Tryckt bok, I lager

Pris: 140 kr + moms

Snabb leverans

En introduktion till regler utanför plan- och bygglagen. Här behandlas de regler utanför PBL som är väsentliga vid markanvändning och byggande. Till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, områdesskydd, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, allmänna vattentjänster, byggande av vägar, byggnadsminnen och fornlämningar.

Boken berör följande lagar:

  • Kulturmiljölag kapitel 1-3
  • Miljöbalken 1-12, 16-17, 24, 26,31, 32
  • Väglagen
  • Anläggningslagen
  • Lagen om allmänna vattentjänster

Målgrupp är blivande ingenjörer, mäklare, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare.


Författare: Nordberg Olle

Art nummer: 6039404

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Jure Förlag AB

ISBN: 9789172235618

Antal sidor: 82

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter