vattenverksamhet_6068200

Vattenverksamhet. Den rättsliga regleringen

Författare: Larfeldt Alvén Agnes, Strömberg Rolf

Tryckt bok, I lager

Pris: 629 kr + moms

Snabb leverans

Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Sedan miljöbalkens tillkomst 1998 har det saknats en samlad redogörelse för vattenrätten.

Denna bok är en sådan och fungerar som ett stöd för den som arbetar praktiskt med vattenrättsliga frågor vid t.ex. tillståndsprövning och tillsyn av vattenverksamhet.


Författare: Larfeldt Alvén Agnes, Strömberg Rolf

Art nummer: 6068200

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139017837

Antal sidor: 253

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter