dokumentation_elanlaggningar_sek_hb_419_650_6159002

Dokumentation av elanläggningar. Strukturering, dokumentation, och märkning av elutrustningar i byggnader. SEK Handbok 419. Utgåva 3

Tryckt bok, I lager

Pris: 529 kr + moms

Snabb leverans

”Dokumentation av elanläggningar. SEK Handbok 419” är avsedd att genom råd och exempel ge vägledning hur man tillämpar standarden SS-EN 81346-1 för strukturering och SS-EN 81346-2 för referensbeteckningar. Exemplen har genomgående hämtats från området elinstallationer i byggnader med en grundlig genomgång av delområdet strukturering och beteckning.

Handboken ger först en översiktlig introduktion och allmänna anvisningar samt redovisar bakgrundsmaterial. Därefter ges detaljerade anvisningar för dokumentation och märkning i anslutning till olika exempel på elinstallationer.

Dessa första två delar har i denna tredje utgåva setts över och anpassats till erfarenheter med de tidigare utgåvorna och till den senaste utgåvan av standarderna. Handbokens tredje del är däremot ny. Den behandlar utformningen av installationsdokumenten, baserat på struktureringen och på standarden SS-EN 61082-1. Bilagorna med bokstavskoder och grafiska symboler har utökats.

Handboken är avsedd att kunna användas som vägledning i arbetet, för självstudier och som dokumentation och underlag vid kurser.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159002

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667556

Antal sidor: 126

Kategori: Standard