dokumentation_elutrustning_sek_hb_439_utg2_650_6159001

Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar. SEK Handbok 439. Utgåva 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 879 kr + moms

Snabb leverans

”Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar. SEK Handbok 439. Utgåva 2” ger en övergripande beskrivning av regler och metodik vid utarbetande av dokumentation för serietillverkad och enstyckstillverkad elutrustning – avsedd för maskiner eller för industriella processer.

Syftet är att visa hur man med hjälp av de senaste standarderna på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare. Enhetlighet och standardiserat utförande är en förutsättning för att uppnå en tillräckligt komplett och kvalitetssäkrad dokumentation. Handboken ger anvisningar för alltifrån stora komplexa anläggningar till små enkla utrustningar.

Handboken är utgiven i samarbete mellan SEK Svensk Elstandard och FIE, Föreningen för industriell elteknik. Den bygger på de senaste internationella standarderna och på erfarenheter från svensk industri.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159001

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667549

Antal sidor: 286

Kategori: Standard