generatoraggregat_sek_hb_447_utg1_1_650_6159007

Generatoraggregat. Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat. SEK Handbok 447. Utgåva 1.1

Tryckt bok, I lager

Pris: 258 kr + moms

Snabb leverans

”SEK Handbok 447. Utg 1.1 Generatoraggregat” ger information och praktiska anvisningar om val, anslutning och drift av bärbara, traktormonterade, transportabla eller fasta aggregat i storlekar upp till cirka 50 kVA. Avancerade stationära aggregat behandlas inte. Den vänder sig till dem som tillverkar eller importerar, säljer eller hyr ut generatoraggregat för reservkraftändamål eller för matning av tillfälliga anläggningar eller enskilda objekt, men kan också användas av mer eller mindre fackkunniga användare.

Denna utgåva 1.1 skiljer sig från den tidigare främst genom att information om anslutning till femledarsystem lagts till och att allt om den så kallade Z-impedansen tagits bort . Alla hänvisningar till lagar och myndighetsföreskrifter har också tagits bort.

Handboken vill ge vägledning och svar på de viktigaste frågorna som kan uppstå vid val och användning av generatoraggregat i olika tillämpningar. Tillverkare ska lämna information om aggregatets skötsel, men ofta saknar användaren information om andra viktiga frågor, till exempel om jordning, skydd och om aggregatens uppträdande under olika förhållanden. Syftet med handboken är att råda bot på detta.

Handboken är i A5-format med spiralrygg.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159007

Utgivningsår: 2014

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667341

Antal sidor: 39

Kategori: Standard