SEK hb 450 Elinstallation i medicin

Elinstallation i medicinska utrymmen. SEK Handbok 450. Utgåva 1

I lager

Pris: 399 kr + moms

Snabb leverans

”Elinstallation i medicinska utrymmen” beskriver och förklarar de särskilda fordringar som gäller för elinstallationer i medicinska utrymmen.

Handboken består av standarden SS 437 10 02 (med SS 437 10 02 T1) och förtydligande kommentarer i syfte att förenkla dess tillämpning. I många fall erhålls tillräcklig säkerhet med de grundläggande krav som ställs på normal materiel och installation enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter, standarder och andra tekniska regler. I rum för medicinskt bruk måste dock hänsyn tas till de speciella säkerhetskrav som kan ställas för varje aktivitet och funktion.

För att säkerheten ska kunna upprätthållas är det viktigt att ansvars-fördelningen mellan vårdgivaren och anläggningsägaren är klargjord och välbekant. ”SEK Handbok 450” vänder sig till dem som innehar sjukhus, privata kliniker, sjukvårds- och dentalinrättningar, vårdcentraler och speciella medicinska rum på arbetsplatser och till dem som planerar och utför elinstallationer där.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159004

Utgivningsår: 2008

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Antal sidor: 38

Kategori: Standard