dokumentation_teleanlaggningar_sek_hb_1_1_650_6159006

Dokumentation av teleanläggningar. Ny och gammal standard. SEK Handbok 455. Utgåva 1.1 2012

Tryckt bok, I lager

Pris: 648 kr + moms

Snabb leverans

”Dokumentation av teleanläggningar. SEK Handbok 455. Utgåva 1.1” innehåller den nya standarden SS 455 12 01 för dokumentation av teletekniska anläggningar. Den innehåller också de gamla standarder som ersätts av den nya och som upphörde att gälla den 1 april 2006. Därmed finns både de nya och gamla reglerna för identifiering och registrering av anslutningspunkter m m i teletekniska anläggningar samlade i ett band.

Den nya standarden är anpassad till övriga dokumentationsstandarder och en introduktion till dessa ges i en bilaga. Handboken vänder sig till dem som projekterar, installerar, utökar och underhåller tele- och datainstallationer.

I detta nytryck av SEK Handbok 455 (Utgåva 1.1) har det separat utgivna tillägget T1 till SS 455 12 01 infogats. Det förtydligar främst några av illustrationerna i standarden. Dessutom har bilagan sist i handboken uppdaterats.


Art nummer: 6159006

Utgivningsår: 2012

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667488

Antal sidor: 224

Kategori: Standard