SIS HB 19 Materialnyckeln 2012

Materialnyckeln 2012. Jämförelser mellan metalliska material. SIS HB 19

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 1.595 kr + moms)

Så gott som all nationell metallstandard i Europa har avvecklats och ersatts av Europastandard. Detta innebär att gamla beteckningar har ersatts av nya. De nya standarderna revideras regelbundet, nya sorter kommer till och andra tas bort. Det blir allt vanligare med hänvisning till standard i utomeuropeiska länder som Japan och Kina.

”Materialnyckeln” är ett utmärkt verktyg för att göra översättningar mellan gamla och nya beteckningar för metalliska material i svensk industri, och för att hitta likvärdiga material i till exempel Kina, Japan, USA och Ryssland.

Handboken är indelad i fyra huvuddelar för att underlätta sökning efter ett ersättningsmaterial för ett utgångsmaterial som av någon anledning inte är tillgängligt och erbjuder sökning utgående från följande ingångar:

– Tidigare svenskt material (SS)
– Materialnummer i Europastandard (EN)
– Materialnamn i Europastandard (EN)
– Utomeuropeiskt material

Boken vänder sig till dig som arbetar med metalliska material inom konstruktion, verkstad och inköp.

Detta är tolfte utgåvan av ”Materialnyckeln”. Jämförelserna som ligger till grund till denna utgåva har uppdaterats under 2012. Sedan förra utgåvan har vi framför allt kompletterat med fler jämförelser mellan europeiska material och material från Kina och USA. Jämförelser med Finland har tagits bort.


Art nummer: 6053574

Utgivningsår: 2012

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171628183

Antal sidor: 208

Kategori: Standard