SS-EN 14015-2005 Anvisningar för konstruktion

SS-EN 14015:2005 Anvisningar för konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska, svetsade stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lagring av vätskor vid omgivningstemperatur eller högre temperatur. Utgåva 1

I lager

Pris: 1 595 kr + moms

Snabb leverans

Europastandarden EN 14015:2004 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 14015:2004. Engelsk text.


Art nummer: 6053569

Utgivningsår: 2005

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 248

Kategori: Standard