skyddsutjamning_i_byggnader___650_6509942

SEK hb 413:2012 Skyddsutjämning i byggnader

Tryckt bok, I lager

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

”SEK Handbok 413. Skyddsutjämning i byggnader", ger bakgrund och förklaringar till hur, när, var och varför man bör utföra skyddsutjämning i byggnader.

Handboken beskriver skyddsutjämningens syfte och principer och ger vägledning för hur skyddsutjämning utförs i praktiken. Den ger en introduktion till de fordringar som gäller för skyddsutjämning i allmänhet och rekommenderar hur skyddsutjämning utförs i elinstallationer i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel.

Denna fjärde utgåva är helt omarbetad eftersom förra utgåvan blivit föråldrad bland annat vad gäller fordringar, terminologi och omfattning. Den här utgåvan är till skillnad från de tidigare begränsad till att omfatta den potentialutjämning – skyddsutjämning – som är avsedd att skydda mot elchock.

Handboken förklarar skillnaderna mellan de olika typerna av skyddsutjämning – skyddsutjämning till huvudjordningsskenan och kompletterande skyddsutjämning. Till skillnad från tidigare i utgåvor behandlas alltså inte funktionsutjämning, vilket avspeglar sig i bokens titel.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159024

Utgivningsår: 2012

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667518

Antal sidor: 35

Kategori: Standard