sek_hb_414_2006_dvargbrytare_325_6509414

SEK hb 414:2006 Dvärgbrytare

Tryckt bok, I lager

Pris: 378 kr + moms

Snabb leverans

Denna handbok ger råd och information vid val av dvärgbrytare för anläggningar i bostäder, kontor, butiker m m. Boken ger även vägledning för dimensionering med avseende på utlösningsvillkoret och för koordination mellan dvärgbrytare och smältsäkringar i samma krets. Denna 3:e utgåva har föranletts av att dvärgbrytare med annan karakteristik än tidigare införts vid revision av dvärgbrytarstandarden och de nya starkströmsföreskrifterna.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159012

Utgivningsår: 2006

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667235

Antal sidor: 38

Kategori: Standard