tillfalliga_elanlaggningar_325_6509415

SEK hb 415:2007 Tillfälliga elanläggningar

Tryckt bok, I lager

Pris: 394 kr + moms

Snabb leverans

Denna handbok innehåller rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, materialval, uppbyggnad samt kontroll, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar, speciellt sådana som uppförs i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet. Den ger också anvisningar om och exempel på tillämpning av starkströmsföreskrifterna och gällande svensk standard. I utgåva 2.1 har referenser uppdaterats och texten justerats.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159013

Utgivningsår: 2007

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667334

Antal sidor: 32

Kategori: Standard