sek_hb_418_2006_sakerhetsbrytare_325_6509418

SEK HB 418:2006 Säkerhetsbrytare

Tryckt bok, I lager

Pris: 358 kr + moms

Snabb leverans

Denna handbok ger vägledning vid val av metod för frånskiljning av en anläggningsdel i en elanläggning för högst 1000 V växelspänning för elektriskt arbete och för frånkoppling av en utrustning eller maskin för mekaniskt arbete på denna. Främst behandlas användning av säkerhetsbrytare för nyss nämnda funktioner liksom riktlinjer för installation, användning och underhåll av brytarna samt en kortfattad orientering för andra metoder.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159014

Utgivningsår: 2006

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9189667247

Antal sidor: 26

Kategori: Standard