klassning_av_explosionsfarliga_6159037

SEK hb 426. Utg 5.1 Klassning explosionsfarl områden

Tryckt bok, I lager

Pris: 978 kr + moms

Snabb leverans

SEK Handbok 426 bygger på internationell och europeisk standard för klassning av explosionsfarliga områden där explosionsrisken främst betingas av brandfarlig gas, vätska eller ånga.

Denna utgåva ersätter den fjärde utgåvan från 2011 och är föranledd av att EN 60079-10-1 reviderats. I samband med nyutgåvan har också handbokens övriga innehåll gåtts igenoom och reviderats.


Art nummer: 6159037

Utgivningsår: 2019

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789198452129

Antal sidor: 326

Kategori: Standard