klassning_av_explosionsfarliga_omr_sek_426_325_6509939

SEK hb 426:2011 Klassning explosionsfarliga områden

Tryckt bok, I lager

Pris: 695 kr + moms

”SEK Handbok 426” vänder sig till konsulter, anläggningsinnehavare och andra som arbetar med klassning av anläggningar där explosiv gasatmosfär kan förekomma.

Handboken innehåller standarden IEN 60079-10-1 på engelska och i svensk översättning.

Jämfört med den förra utgåvan har standarden framförallt utökats med en bilaga om brännbar dimma och ett avsnitt som närmare behandlar beräkning av utsläppshastigheter. I handboken har främst klassningsexemplen uppdaterats, liksom tabellerna med data för brännbara ämnen. (Den utgåva av standarden som ingår i den tredje utgåvan av handboken gäller ej fr o m 2012-03-01.)


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159021

Utgivningsår: 2011

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667419

Antal sidor: 237

Kategori: Standard