sek_hb426_klassning_av_explosionsfarliga_omraden_6159029

SEK hb 426. Utg 5 Klassning explosionsfarl områden

Tryckt bok, I lager

Pris: 978 kr + moms

Snabb leverans

SEK Handbok 426 beskriver zonklassning av områden med explosiv gasatmosfär. Den innehåller standarden SS-EN 60079-10-1:2016 på svenska och engelska. Standarden har reviderats. Dessutom ingår svenska bilagor med klassningsexempel, en sammanfattning av brännbara gasers och ångors egenskaper samt tabeller med data för brännbara gaser och ångor.

Den nya utgåvan är kraftigt omarbetad jämfört med tidigare. Zonklassningen bygger nu på en beräkning av gasens utspädning, där ventilationens effektivitet och tillgänglighet spelar en avgörande roll. Flera nya och uppdaterade exempel på detta ges, både i standarden och i bilagorna.


Art nummer: 6159029

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667853

Antal sidor: 325

Kategori: Standard