elinstallationer_explosionsfarliga_6509940

SEK hb 427:2011 Elinstallationer i explosionsfarliga områden

Tryckt bok, I lager

Pris: 695 kr + moms

Snabb leverans

”Elinstallationer i explosionsfarliga områden. SEK Handbok 427” innehåller standarderna EN 60079-14 och EN 60079-17 på engelska och i svensk översättning.

Denna tredje utgåva av handboken skiljer sig från de föregående genom att också omfatta installationer i områden där brännbart damm, till exempel mjöl eller sågspån, kan förekomma. Här finns även informativa avsnitt, bland annat en översikt över olika utförandeformer som uppdaterats väsentligt sedan förra utgåvan.

De båda standarderna har tidigare fastställts som svensk standard och getts ut separat på engelska. Genom sin utökade omfattning ersätter de ingående standarderna inte bara tidigare utgåvor av standarderna med samma nummer, utan också SS-EN 61241-14 och SS-EN 61241-17. Handboken har därigenom blivit väsentligt mer omfattande än tidigare.

SEK Handbok 427 vänder sig till konsulter och elinstallatörer som projekterar och utför elinstallationer i områden där explosiv atmosfär kan förekomma.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159022

Utgivningsår: 2011

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667440

Antal sidor: 303

Kategori: Standard