sek-427_elinstallationer_i_explosionsfarliga_omraden_6159032

SEK hb 427:2017 Elinstallationer i explosionsfarliga områden

Tryckt bok, I lager

Pris: 848 kr + moms

Snabb leverans

Handboken utgåva 4 innehåller, liksom de tidigare utgåvorna, standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 – om elinstallationer i Ex-områden och om deras kontroll och underhåll – tillsammans med informativa svenska bilagor. 

De båda standarderna har ändrats på flera punkter sedan förra utgåvan. Bland annat har avsnitten om val av batterier, strålande utrustning och gasdetektorer utökats, liksom avsnittet om kopplingslådor. Ett avsnitt om trycksatta utrymmen har också lagts till, liksom nya bilagor om bland annat elinstallationer på kalla platser, kontroll före idrifttagning och hybridblandningar


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159032

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667938

Antal sidor: 399

Kategori: Standard