elbasen_6509008

SEK hb 436 Elbasen. Utg 3.1 Okt 2017

Tryckt bok, I lager

Pris: 299 kr + moms

Snabb leverans

"Elbasen" är en mycket uppskattad bok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan.

Utgåva 3.1 av Elbasen har framförallt uppdaterats med de ändringar som kommer från den nya installationsstandarden SS 437 01 02, med bland annat placering av strömställare och vägguttag samt utrymmen för kopplingsutrustning. Även avsnitten för kommunikationsnät (till exempel för data) är hämtade från den nya standarden. En del korrigeringar och uppdateringar har också gjorts i avsnitten avseende skyddsutjämning. Uppdateringarna bedöms inte som omfattande.

Tidigare utgåvor av Elbasen har ingått i Litteraturbevakningstjänsten Elföreskrifter


Art nummer: 6509008

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667914

Antal sidor: 112

Kategori: Standard