hogspanningshandboken_650_6509941

SEK hb 438:2012 Högspänningshandboken

Tryckt bok, I lager

Pris: 729 kr + moms

Snabb leverans

”Högspänningshandboken SEK Handbok 438. Utgåva 2” är uppdelad i två delar. Den första innehåller två standarder för högspänningsanläggningar och den andra Högspänningsguiden, en handledning med tilläggsinformation som är avsedd att underlätta användningen av standarderna.

De båda standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50552 ersätter tillsammans den standard SS 421 01 01 som ingick i den förra utgåvan av handboken (och som upphör att gälla från och med 2013-11-01).

Avsikten med handboken är, att i ett dokument tillhandahålla de svenska standarderna för högspänningsanläggningar och samtidigt ge en vägledning till hur man kan tillämpa dem i svenska anläggningar. Vägledningen baseras främst på innehållet i råden till äldre delar av starkströmsföreskrifterna men ger också en del förklaringar och förtydliganden som kan behövas när man tillämpar standarderna.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159023

Utgivningsår: 2012

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667501

Antal sidor: 216

Kategori: Standard