jordfelsbrytare_325_6509442

SEK hb 442 Jordfelsbrytare

Tryckt bok, I lager

Pris: 419 kr + moms

Snabb leverans

Denna handbok behandlar främst jordfelsbrytare för allmänbruk med en märkspänning som inte överstiger 400 V och en märkström som inte överstiger 125 A (fast installation). Handboken ska ge konstruktörer, installatörer och användare av jordfelsbrytare ökad kunskap vad gäller tillämpning, val och användning av dessa. Boken bör användas tillsammans med gällande utgåva av Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159016

Utgivningsår: 2007

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667211

Antal sidor: 76

Kategori: Standard