elinstallationsreglerna_6159038

SEK hb 444 Elinstallationsreglerna. Utg 2.1 2019

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 098 kr + moms

Snabb leverans

Handboken består av innehållet i standarden SS 436 40 00, utgåva 3, 2017 med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

I denna utgåva 2.1 av handboken är även SS 436 40 00, utg 3:2017/R1:2018, rättelsen till standarden och SEK Handbok 444, utg 2:2017/R1:2018, rättelsen till handboken, inarbetade.

I handboken är kommentarerna till standarden införda i den löpande texten och markerade med en ram.


Art nummer: 6159038

Utgivningsår: 2019

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789198452105

Antal sidor: 597

Kategori: Standard