elinstallationsreglerna_med_kommentarer_325_6509444

SEK hb 444 Elinstallationsreglerna

Tryckt bok, I lager

Pris: 949 kr + moms

Denna handbok innehåller hela standarden SS 436 40 00 utgåva 2 med rättelserna enligt tillägget R1 införda jämte förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

SEK:s tekniska kommitté TK 64 har utarbetat kommentarerna till standarden.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159017

Utgivningsår: 2010

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667426

Antal sidor: 522

Kategori: Standard