sek_hb_44_elinstallationsreglerna_6159030

SEK hb 444:2017 Elinstallationsreglerna

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 098 kr + moms

Snabb leverans

Handboken består av innehållet i standarden SS 436 40 00, utgåva 3, 2017, med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

Nya avsnitt beskriver
- medicinska utrymmen (fanns tidigare i standarden SS 437 10 02)
- installationer för säkerhetssystem
- laddning av elfordon.

Utöver det har skyddsutjämningen förenklats och jordfelsbrytare fått en utökad användning.
Möjligheten att använda ljusbågsdetektorer införs.
Stora ändringar har gjorts i avsnitten om solcellsinstallationer och om val och montering av överspänningsskydd.

Terminologin har också setts över vilket inneburit en del redaktionella ändringar.

I handboken är kommentarerna till standarden införda i den löpande texten och markerade med en ram.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159030

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667877

Antal sidor: 596

Kategori: Standard