overspanningar_325_6509445

SEK hb 445 Överspänningar i lågspän

Tryckt bok, I lager

Pris: 369 kr + moms

Snabb leverans

SEK Handbok 445 vänder sig till dem som vill veta mera om överspänningar i lågspänningsnät, hur och var de uppstår och vilka egenskaper de har. Boken ger en introduktion till ämnet och presenterar resultat och slutsatser från studier och försök som genomförts i olika länder. Olika typer av överspänningar gås igenom systematiskt och till varje kapitel hör ett fördjupningsavsnitt. Även påverkan mellan elnät och telenät behandlas.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159018

Utgivningsår: 2006

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667204

Antal sidor: 139

Kategori: Standard