elanlaggningar_sek_hb_446_utg2_650_6159005

Elanläggningar. Säkerhet vid arbete. SEK Handbok 446. Utgåva 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 369 kr + moms

Snabb leverans

Denna andra utgåva av ”Elanläggningar. Säkerhet vid arbete. SEK Handbok 446” innehåller standarden ”SS-EN 50110-1, utgåva 3, 2013 Skötsel av elektriska anläggningar” med vägledande kommentarer som utarbetats av den tekniska kommittén SEK TK 78. I en bilaga återges Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter. Utgåva 2 av standarden upphör att gälla 2016-02-11, liksom den nuvarande, första utgåvan av handboken.

I den nya utgåvan av standarden har den nya funktionen elanläggningsansvarig införts. De nya funktionerna eldriftledare och elsäkerhetsledare ersätter de tidigare eldriftansvarige respektive elarbetsansvarig. Den eldriftansvariges arbetsuppgifter har breddats och fördelats mellan den elanläggningsarsvariga och eldriftledaren.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159005

Utgivningsår: 2014

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667587

Antal sidor: 72

Kategori: Standard