potentialutjamning_325_6509449

SEK hb 449:2009 Potentialutjämning

Tryckt bok, I lager

Pris: 538 kr + moms

Snabb leverans

Denna handbok beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör ställa på ett potentialutjämningssystem och ger råd och vägledning om hur ett sådant system kan utföras. Målet med rekommendationerna är att på ett praktiskt sätt tolka de säkerhetsmässiga och funktionsmässiga kraven, så att en person- och funktionssäker anläggning erhålls på ett kostnadseffektivt sätt. Handboken vänder sig till dem som beställer och projekterar elinstallationer i industrier och andra liknande anläggningar.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159019

Utgivningsår: 2009

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9789189667310

Antal sidor: 108

Kategori: Standard