6053535_large_enova

SS 21054:2009 Area och volym för husbyggnader

Terminologi och mätregler

I lager

Pris: 1 255 kr + moms

Snabb leverans

I "SS 21054:2009 Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler" ges definitioner av area- och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning, samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av dessa.

Den är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader och gäller både nyproduktion och befintligt bestånd. Standarden har omdirigerats, förtydligats och kompletterats med nya mätregler och illustrationer jämfört med SS 21053.


Art nummer: 6053535

Utgivningsår: 2009

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 64

Kategori: Standard