ss-137003:2015 Betong användningav SS-EN 206 i Sverige

SS 137003:2015 Betong

Användning av EN 206 i Sverige

I lager

Pris: 1 155 kr + moms

Snabb leverans

I standarden redovisas kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 206:2013 men även vad som tillåts i SS-EN 450-1, SS-EN 12620 och SS-EN 13055-1

Standarden ger också anvisningar för tillämpningen av de informativa bilagorna i SS-EN 206:2013 och ger icke-motstridande kompletterande information för att underlätta användandet av SS-EN 206:2013 i Sverige.


Art nummer: 6053583

Utgivningsår: 2015

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 42

Kategori: Standard