SS 212540:2011 Produktspecifikation för SS-EN 10080:2005 Armeringsstål

SS 212540:2011 Produktspecifikation för SS-EN 10080:2005

Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål - Tekniska leveransbestämmelser för stång, coils, svetsat nät och armeringsbalk

I lager

Pris: 725 kr + moms

Snabb leverans

SS-EN 10080 anger provningsmetoder, vissa grundläggande egenskaper och regler för kontroll av armeringsstål men för många egenskaper anges inga nivåer. Den är avsedd att kompletteras med produktspecifikationer.

Denna standard, SS 212540 är ett sådant komplement och utgör tillsammans med SS-EN 10080 en komplett produktspecifikation för armeringsstål i samma produktformer som SS-EN 10080 omfattar. Produktspecifikationens krav överensstämmer med krav på armeringsstål i Eurokod SS-EN 1992.


Art nummer: 6053559

Utgivningsår: 2011

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 24

Kategori: Standard