6053523_large_enova

SS 25268:2007 Byggakustik

Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, daghem...

I lager

Pris: 1 155 kr + moms

Snabb leverans

Standarden klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, samt ljudisolering mot yttre ljudkällor. Dess syfte är att komplettera BBR samt att underlätta arbetet för projektörer av ljudklimat i lokaler.


Art nummer: 6053523

Utgivningsår: 2018

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 48

Kategori: Standard